Junior Kamer Oost-Achterhoek
Postbus 33
7100 AA Winterswijk


Ledencommissie:
Martijn Koedam
Ian van de Wielen
Coen Gribbroek
Leon Schaddelee leden@jkoa.nl

Voorzitter:
Ilona Hoving
bestuur@jkoa.nl

Secretaris:
Ilse Arts secretaris@jkoa.nl

Penningmeester en ledencommissie:
Coen Gribbroek penningmeester@jkoa.nl

Vice voorzitter:
Dennis Hoftijzer vice-voorzitter@jkoa.nl

Commissie coordinator:
Fabian Maarse coordinator@jkoa.nl

Contact

Junior Kamer Oost Achterhoek is op een aantal manieren bereikbaar:

Per e-mail :

Ledencommissie:

Marjolijn Gerritsen
leden@jkoa.nl

Voorzitter:

Esther Schurink
bestuur@jkoa.nl

Secretaris:

Saskia van Daalen
secretaris@jkoa.nl

Vice Voorzitter:

Ilona Hoving
vice-voorzitter@jkoa.nl

Penningmeester:

Myriam Scholtz
penningmeester@jkoa.nl

 

Of per post :

Postbus 33
7100 AA Winterswijk

 

Bankrekeningnummer:

44.75.67.241 

ABN AMRO Bank t.n.v. Junior Kamer Oost Achterhoek.