Junior Kamer Oost-Achterhoek
Postbus 33
7100 AA Winterswijk


Ledencommissie:
Martijn Koedam
Ian van de Wielen
Coen Gribbroek
Leon Schaddelee leden@jkoa.nl

Voorzitter:
Ilona Hoving
bestuur@jkoa.nl

Secretaris:
Ilse Arts secretaris@jkoa.nl

Penningmeester en ledencommissie:
Coen Gribbroek penningmeester@jkoa.nl

Vice voorzitter:
Dennis Hoftijzer vice-voorzitter@jkoa.nl

Commissie coordinator:
Fabian Maarse coordinator@jkoa.nl

Junior Chamber International

Junior Kamer Oost Achterhoek is aangesloten bij JCI.

"A Worldwide Leadership Development Organisation."

Je bent ambitieus, je beschikt over talenten en je wilt investeren in je toekomst. Daarbij hect je aan een vriendenkring waar je wat van kunt opsteken en waar je samen kunt werken aan je leiderschap- en managementvaardigheden. Dan is Junior Kamer de organisatie om lid van te worden.

Future Leaders!

Junior Kamer heeft meer dan 200.000 leden in ruim 110 landen over de hele wereld. Alleen al in Nederland hebben we 2300 leden, verenigd in 96 kamers. En het aantal groeit nog steeds. In totaal zijn, sinds de oprichting in 1910, meer dan 4 miljoen mensen lid geweest van Junior Kamer. Daaronder (inter)nationale grootheden zoals Richard Nixon, Bill Clinton, Al Gore, Kofi Annan, Freddie Heineken, Kommer Damen, Dirk Scheringa en vele anderen. Allen oud leden die een grote naam hebben opgebouwd in de top van politiek, maatschappij en bedrijfsleven. Namen waar Junior Kamer trots op mag zijn. Niet voor niets wordt Junior Kamer het areaal genoemd van de 'future leaders'.

Entrepreneurs in Action!

Leden van Junior Kamer vertegenwoordigen verschillende beroepsgroepen en functies, ze zijn zelfstandig ondernemer of in loondienst, ze komen uit het bedrijfsleven of werken in de non profit sector. De diversiteit is uiterst belangrijk voor het leerproces. Leden van Junior Kamer leren zich te ontdoen van hokjesgeest en zich te verplaatsen in de positie van mensen met een andere achtergrond. Het zijn stuk voor stuk ondernemende mensen, ieder binnen zijn of haar vakgebied. Het zijn entrepreneurs die actie ondernemen. Entrepreneurs in action luidt dan ook het internationale motto van Junior Kamer. Iedere dag weer blijkt dat elk lid van Junior Kamer zo haar haar of zijn grenzen kan verleggen.

Optimale Leeromgeving.

Doordat er voortdurend aanwas van nieuwe leden is, blijft de organisatie meegaan met haar tijd. Jonge mensen houden de organisatie levend. Daarbij zijn nieuwe leden ambitieus, ze willen iets bereiken. Dat hoeft niet altijd via de bekende carriereladder te zijn. Het gaat erom dat mensen hun talenten optimaal leveren benutten. Mensen ontwikkelen zich permanent, niet alleen in hun leiderschapcapaciteiten, maar ook in hun organisatievermogen om een omgeving te creeeren die persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk maakt.

Hoe werkt Junior Kamer?

De kernactiviteit van Junior Kamer kunnen als volgt worden geformuleerd:

  • het stimuleren van persoonlijke groei en ontwikkeling
  • het versterken van leiderschap en managementvaardigheden

Een Junior Kamer functioneert in een lokale (soms regionale) gemeenschap en bestaat uit tenminste 25 personen. Junior Kamer biedt haar leden een permanente leerroute, die begint bij het functioneren in de eigen lokale Junior Kamer.

Leren buiten de eigen kamer.

Het individuele lid van Junior Kamer kan zich vanuit zijn of haar kamer verder orienteren, door deelname aan projecten en bijeenkomsten op regionale, nationale of internationale schaal. Met name de internationale conventies vormen een unieke gelegenheid om te ervaren dat Junior Kamer een wereldwijd netwerk van gelijkgezinden is.

Trainingsaanbod.

Junior Kamer Nederland kent een uitgebreid trainingsaanbod en beschikt over tientallen eigen trainers, gerekruteerd uit verschillende Nederlandse Junior Kamers. De basis van het trainingsaanbod worddt gevormd door het Leadership Education Action Program (LEAP).

Business netwerken.

Junior Kamer heeft al haar business activiteiten gekoppeld aan een eigen 'Nederlands Business Netwerk' (NBN) bestaand uit huidige en oud leden van Junior Kamer met een eenduidig doel: het stimuleren van business contacten onder haar leden. Niet alleen door elkaar te treffen tijdens een borrel maar ook door het ontwikkelen van trainingen en seminars.

Wat doet Junior Kamer Nederland?

De lokale Junior Kamers zijn georganiseerd in een Federatie. Junior Kamer Nederland ontwikkelt zicht steeds meer tot een hechte eenheid, wat niet wegneemt dat elke Junior Kamer zijn eigen signatuur heeft. landelijk gezien, is er echter bij overheid, instellingen en bedrijfsleven een duidelijk beeld ontstaan van Junior Kamer als een jonge dynamische club met veel talent in de gelederen. Het Federatiebestuur van Junior Kamer Nederland versterkt de collectiviteit, door facilitaire diensten aan te bieden aan de Kamers en bij haar eigen activiteiten de nadruk te leggen op de wereldwijde organisatie waar elke Kamer deel van uitmaakt.