Junior Kamer Oost-Achterhoek
Postbus 33
7100 AA Winterswijk


Ledencommissie:
Martijn Koedam
Ian van de Wielen
Coen Gribbroek
Leon Schaddelee leden@jkoa.nl

Voorzitter:
Ilona Hoving
bestuur@jkoa.nl

Secretaris:
Ilse Arts secretaris@jkoa.nl

Penningmeester en ledencommissie:
Coen Gribbroek penningmeester@jkoa.nl

Vice voorzitter:
Dennis Hoftijzer vice-voorzitter@jkoa.nl

Commissie coordinator:
Fabian Maarse coordinator@jkoa.nl

Wereldhandelsspel

WereldhandelsspelHet Wereld handelsspel: garantie voor een leuke avond met uw collega’s, vrienden, teamgenoten of familieleden! Een avond die staat in het teken van samenwerking, beslissen onder tijdsdruk, onderhandelen en inzicht krijgen in alle facetten van de wereldhandel.

Een leuk en leerzaam spel voor 12 tot 48 personen

Met 12 (bij voorkeur 18) tot 48 personen worden teams gevormd. Elk team krijgt een land toegewezen, met daarbij handelswaar en geld. En dan kan de uitdaging beginnen. Welke strategische keuzes maak je met je team? Hoe houd je de arbeiders van je land aan het werk? Kun je onderhandelen met andere landen? Ondertussen tikt de tijd door... Hoe brengt jouw land het ervan af?

12 landen

Het managementspel gaat over de wereldhandel van 12 landen. De deelnemers vertegenwoordigen de landen. Er wordt in 4 of 5 rondes (vergelijkbaar met 4 of 5 jaren) gehandeld. De deelnemers regeren de 12 landen, doen investeringen, beheren grondstoffen, drijven handel met elkaar, realiseren autonome economische groei, gaan leningen aan met de Wereldbank of maken onderlinge afspraken en coalities om uiteindelijk een optimaal resultaat te boeken voor hun eigen land.

Invloeden op de economie

Ook werkloosheid, schaarste van grondstoffen en overproductie komen aan bod tijdens het spel. Met behulp van een computerprogramma houdt de spelleiding bij welk land de meeste vooruitgang boekt op basis van de beschikbare resources van het land.

Meer informatie?

Neem contact met ons op via whs@jkoa.nl